Scurt istoric
 
          Direcţia calitatea vieţii personalului s-a înfiinţat pe data de 15.06.2009, în baza Ordinului ministrului apărării naţionale nr. MS/56 din 20.05.2009, pe structura unui serviciu preexistent - Serviciul reconversie profesională, asistenţă veterani şi postcarieră personal militar, din subordinea Direcţiei management resurse umane. La această  structură s-a adăugat Biroul probleme sociale din subordinea Departamentului pentru relaţia cu Parlamentul şi informare publică.               
Serviciul reconversie profesională, asistenţă veterani şi postcarieră personal militar preluase, anterior, toate competenţele de autoritate cu rol de coordonator naţional deţinute, până în anul 2005, de Oficiul pentru Problemele Veteranilor de Război, condus de un secretar de stat, din cadrul Secretariatului General al Guvernului României.
          Direcţia nou înfiinţată, structurată pe 3 secții și 1 birou, a primit şi alte sarcini, respectiv:
          - coordonarea procesului de elaborare, promovare şi implementare a politicilor şi programelor în domeniul calităţii vieţii personalului armatei, cadrelor militare în rezervă/retragere şi veteranilor/veteranilor de război;
          - activitatea de soluţionare a problemelor sociale cu care se confruntă personalul armatei din teatrele de operaţii şi din ţară, în special problematica veteranilor, răniţilor, invalizilor şi urmaşilor celor decedaţi în TO;
          - asigurarea secretariatului tehnic al Comisiei centrale pentru probleme sociale şi al Comisiei de dialog social din Ministerul Apărării Naţionale;
          - domeniul management fonduri externe, parteneriate și acțiuni caritabile;
          Între timp, i s-a adăugat și președinția comisiilor constituite pentru acordarea reparațiilor morale și materiale pentru fostele cadre militare active îndepărtate abuziv din Armata Regală.
          Începând cu 01.11.2015, în cadrul direcției a fost înfiinţată Secția coordonare asistenţa veterani, răniți și invalizi participanți la acțiuni militare, structurată pe 2 birouri și 1 compartiment, având rolul de a coordona asistenţa acordată răniţilor, invalizilor, celor care au dobândit alte afecţiuni ca urmare a participării la acţiuni militare şi urmaşilor celor decedaţi, de a reglementa unitar problematica recunoașterii meritelor personalului armatei participant la acţiuni militare și a ține evidența integrată a categoriilor de personal menționate.
          Începând cu data de 14.10.2017, a devenit parte componentă a Departamentului pentru relația cu Parlamentul și calitatea vieții personalului, structurată pe 3 secții și 2 compartimente, având domeniile de responsabilitate menționate, mai puțin domeniul management fonduri externe, parteneriate și acțiuni caritabile.
          Conducerea direcției a fost asigurată, de-a lungul timpului, de: colonel Nicolae ANGHELESCU (2009-2016), colonel Iulia-Frăsina TĂNASE (2016-2017), colonel Renato-Eduard NADOLU (2017 - 12.04.2018) și colonel dr. Teofil-Ionel ISPAS (12.04.2018 - prezent) .
          Microstructuri aflate în subordinea Departamentului pentru relația cu Parlamentul și calitatea vieții personalului care funcționează în coordonarea direcției, începând cu data de 15.12.2017:
          - Secția evidență integrată, sprijin și monitorizare personal participant la acțiuni militare și urmași ai celor decedați - structură cu rol de coordonare a asistenţei acordate răniţilor, invalizilor, celor care au dobândit alte afecţiuni ca urmare a participării la acţiuni militare şi urmaşilor celor decedaţi;
          -  Birou managementul problematicii de gen din Ministerul Apărării Naționale - structură cu rolul de a gestiona implementarea problematicii de gen la nivelul Ministerului Apărării Naționale.
Top