Direcţia calitatea vieţii personalului funcţionează în baza Ordinului ministrului apărării naţionale nr. M.S.56 din 20.05.2009 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Direcţiei calitatea vieţii personalului.

Începând cu data de 14.10.2017, Direcţia calitatea vieţii personalului este structura specializată din compunerea Departamentului pentru relaţia cu Parlamentul şi calitatea vieţii personalului şi subordonată nemijlocit secretarului de stat şi şef al Departamentului pentru relaţia cu Parlamentul şi calitatea vieţii personalului, care asigură:
  1. elaborarea, promovarea şi implementarea politicilor şi programelor în domeniul calităţii vieţii personalului în activitate, în rezervă şi retragere;
  2. conducerea activităţii de dialog social şi pentru soluţionarea problemelor sociale ale personalului;
  3. desfăşurarea de strategii şi programe sociale pentru veterani, răniţi, personalul cu grad de invaliditate şi pentru urmaşii celor decedaţi în acţiuni militare;
  4.  coordonarea, la nivel naţional, a problematicii veteranilor, invalizilor, văduvelor de război şi văduvelor de veterani de război.
Pentru îndeplinirea atribuţiilor ce îi revin Direcţia calitatea vieţii personalului colaborează cu:
  1. structurile din compunerea şi subordinea Departamentului pentru relaţia cu Parlamentul şi calitatea vieţii personalului, cu alte structuri ale Ministerului Apărării Naţionale, autorităţi şi instituţii publice şi organizaţii neguvernamentale cu responsabilităţi în domeniile în care direcţia este investită cu competenţe;
  2. cu asociaţiile, fundaţiile, uniunile, structurile de tip sindical şi cu alte organizaţii legal constituite, ale personalului armatei, participanţilor la acţiuni militare, veteranilor de război şi cadrelor militare în rezervă şi/sau retragere.
Şeful Direcţiei calitatea vieţii personalului se subordonează nemijlocit secretarului de stat şi şef al Departamentului pentru relaţia cu Parlamentul şi calitatea vieţii personalului.
 
Top