COMISIA DE DIALOG SOCIAL
DIN MINISTERUL APĂRĂRII NAŢIONALE
 

Comisia de dialog social din Ministerului Apărării Naţionale este constituită şi funcţionează în baza:
 • Legii dialogului social nr. 62/2011, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Ordinului ministrului apărării naţionale nr. M. 63/2012 privind numirea reprezentanţilor Ministerului Apărării Naţionale în Comisia de dialog social organizată la nivelul acestui minister;
 • Regulamentului privind funcţionarea Comisiei de dialog social din Ministerului Apărării Naţionale, înregistrat la nr. 57/335 (CV-789/2014).
 
Componenţa organizaţională a Comisiei de dialog social a Ministerului Apărării Naţionale este următoarea:
 
 1.   Reprezentanţi numiţi conform art. 1 din Ordinul ministrului apărării naţionale nr. M.63/2012:
 • secretarul de stat şi şef al Departamentului pentru relaţia cu Parlamentul şi calitatea vieţii personalului preşedinte;
 • secretarul de stat pentru politica de apărare, planificare şi relaţii internaţionalemembru;
 • secretarul de stat şi şef al Departamentului pentru armamentmembru.
 1.   Reprezentanţi numiţi conform pct. I al Anexei nr. 3 la Legea nr. 62/2011:
 1. Reprezentanţii desemnaţi de confederaţiile sindicale reprezentative la nivel naţional;
 2. Reprezentanţii desemnaţi de confederaţiile patronale reprezentative la nivel naţional;
 3. Experţi ai organizaţiilor sindicale şi patronale;
 4. Invitaţi - la propunerea preşedintelui comisiei de dialog social, cu aprobarea plenului comisiei;
 5. Reprezentanţi ai altor instituţii publice, autorităţi şi agenţii, în cazul în care dezbaterea necesită participarea acestora;
 6. Un reprezentant al Ministerului consultării publice şi dialogului social.
 1.   Reprezentanţi numiţi conform art. 3 lit. e) din Regulamentul privind funcţionarea Comisiei de dialog social din Ministerului Apărării Naţionale:
 1. Reprezentanţi ai organizaţiilor sindicale din unităţile Ministerului Apărării Naţionale – invitaţi;
 2. Alţi invitaţi cu statut nepermanent, la propunerea preşedintelui comisiei de dialog social, cu aprobarea plenului comisiei.
 1. Secretariatul Comisiei este asigurat de Direcţia calitatea vieţii personalului din cadrul Departamentului pentru relaţia cu Parlamentul şi calitatea vieţii personalului.
 
 • de dialog social are caracter consultativ şi activitatea ei vizează, în special, următoarele:
 • asigurarea unor relaţii de parteneriat social între Ministerul Apărării Naţionale, organizaţiile sindicale şi patronale, care să permită o informare reciprocă permanentă, în scopul armonizării punctelor de vedere şi acţiunilor vizând probleme care aparţin domeniului de interes al Ministerului Apărării Naţionale şi/sau al partenerilor sociali;
 • consultarea obligatorie a partenerilor sociali asupra iniţiativelor legislative sau de altă natură, cu caracter economico-social.
Minutele şedinţelor Comisiei de dialog sunt publicate în Buletinul Informativ al Armatei şi comunicate partenerilor sociali prezenţi la lucrări.
 
Având în vedere faptul că problematica dialogului social în Ministerul Apărării Naţionale se prezintă atipic faţă de cea specifică mediului civil, considerăm că este necesară amendarea Legii dialogului social nr.62/2011, astfel încât aceasta să surprindă, cu caracter derogatoriu, unele reglementări specifice instituţiei militare, particularizate pentru fiecare categorie de personal din minister (salariaţii civili, care au dreptul de asociere în sindicate, respectiv personalul militar, care nu are acest drept şi în cazul căruia dialogul social presupune o altă abordare decât cea reglementată de Legea dialogului social nr.62/2011).
În prezent, la nivelul Ministerului Consultării Publice şi Dialogului Social, au început demersurile de modificare a Legii nr. 62/2011 privind dialogul social, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi a Hotărârii Guvernului nr. 1260/2011 privind sectoarele de activitate stabilite conform Legii dialogului social, cu completările ulterioare.


Top