COMISIA CENTRALĂ PENTRU PROBLEME SOCIALE
A MINISTERULUI APĂRĂRII NAŢIONALE
 
Comisia centrală pentru probleme sociale a Ministerului Apărării Naţionale  este constituită şi funcţionează în baza:
 • Legii nr. 346/2006 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Apărării Naţionale, republicată;
 • Ordinului ministrului apărării naţionale nr. M. 87/2014 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a comisiilor pentru problemele sociale ale personalului din Ministerul Apărării Naţionale, cu modificările şi completările ulterioare;
 
Componenţa organizaţională a Comisiei centrale pentru probleme sociale a Ministerului Apărării Naţionale este următoarea:
 • : secretarul de stat şi şef al Departamentului pentru relaţia cu Parlamentul şi calitatea vieţii personalului;
 • : locţiitorul şefului Statului Major al Apărării;
 • : locţiitorii şefilor de departamente, locţiitorul directorului general al Direcţiei generale de informaţii a apărării, locţiitorul secretarului general, şeful Direcţiei generale financiar-contabilă, şeful Direcţiei generale management resurse umane, şeful Direcţiei generale juridice, şeful Corpului de control şi inspecţie, şeful Direcţiei audit intern, şeful Direcţiei medicale, şeful Direcţiei domenii şi infrastructuri, şeful Direcţiei informare şi relaţii publice, şeful Direcţiei calitatea vieţii personalului, comandantul/preşedintele Clubului sportiv al armatei "STEAUA", locţiitorii şefilor statelor majore ale categoriilor de forţe ale armatei, locţiitorul comandantului Comandamentului logistic întrunit, locţiitorul comandantului Comandamentului comunicaţiilor şi informaticii, maistrul militar/subofiţerul de comandă al Statului Major al Apărării, şeful Direcţiei personal şi mobilizare, şeful Direcţiei logistice, un reprezentant al soldaţilor şi gradaţilor profesionişti desemnat de Statul Major General şi un reprezentant al structurilor sindicale ale personalului civil aflate în evidenţa ministerului, desemnat de acestea.
Secretariat: este asigurat de către Direcţia calitatea vieţii personalului.
            La propunerea secretariatului comisiei şi cu aprobarea preşedintelui acesteia, pentru anumite probleme aflate pe ordinea de zi a şedinţelor, pot fi invitaţi şi reprezentanţi ai altor structuri cu responsabilităţi în domeniile analizate, precum şi reprezentanţi ai unor organizaţii neguvernamentale profilate pe domeniul social, cu care comisia colaborează.
  
 • coordonarea acţiunilor şi măsurilor în scopul identificării, analizării şi soluţionării problemelor întâmpinate de personalul armatei în domeniile: salarizare, hrănire, echipare, asistenţă medicală, condiţii de muncă şi instruire, cazare, recreere şi recuperarea capacităţii de muncă, condiţii de locuit şi respectarea drepturilor aferente raporturilor de serviciu sau de muncă, în conformitate cu prevederile legale şi potrivit normelor cuprinse în ordinele ministrului apărării naţionale;
 • formularea de concluzii şi înaintarea către ministrul apărării naţionale, spre informare, a măsurile adoptate pentru soluţionarea problemelor sociale analizate în cadrul şedinţelor;
 • monitorizarea şi analizarea modului de îndeplinire a măsurilor aprobate;
 • evaluarea, prin intermediul structurilor de specialitate, problemelor sociale întâmpinate ca urmare a unor afecţiuni medicale grave şi/sau a altor situaţii personale deosebite de către personalul armatei/familiile acestuia şi pentru răniţii/invalizii şi urmaşii celor decedaţi în acţiuni militare, care întâmpină probleme sociale ca urmare a unor afecţiuni medicale grave şi/sau a altor situaţii personale deosebite, înaintate spre analiza sa;
 • transmiterea, sub semnătura preşedintelui comisiei, solicitărilor de sprijin adresate organizaţiilor neguvernamentale cu profil social care îşi manifestă disponibilitatea de implicare în rezolvarea problemelor sociale ale personalului armatei/familiile acestuia şi pentru răniţii/invalizii şi urmaşii celor decedaţi în acţiuni militare.
 
 • Comisiei centrale se desfăşoară, de regulă, trimestrial, în ultima decadă a lunilor ianuarie, aprilie, iulie şi octombrie sau ori de câte ori situaţia o impune.
 
În termen de 15 zile lucrătoare de la desfăşurarea şedinţelor Comisiei centrale, secretariatul acesteia întocmeşte minuta şedinţei, care va fi înaintată ministrului apărării naţionale.
Pentru asigurarea transparenţei în privinţa cazuisticii, propunerilor şi măsurilor adoptate, personalul armatei este informat asupra activităţii Comisiei centrale prin:
 • publicarea sintezei minutei şedinţei în Buletinul Informativ al Armatei, cu respectarea prevederilor legale privind protecţia datelor cu caracter personal;
 • mediatizarea activităţilor desfăşurate în cadrul Comisiei centrale prin intermediul publicaţiilor, emisiunilor de radio şi televiziune realizate de Trustul de presă al Ministerului Apărării Naţionale etc.
 
 
Top