COMISIA CENTRALĂ DE SPRIJIN FAMILIAL DIN MINISTERUL APĂRĂRII NAŢIONALE
 
          Sprijinul familiilor personalului armatei care participă la acţiuni militare, aşa cum sunt acestea definite în cuprinsul Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 82/2006 pentru recunoaşterea meritelor personalului armatei participant la acţiuni militare şi acordarea unor drepturi acestuia şi urmaşilor celui decedat, aprobată cu modificări prin Legea nr. 111/2007, cu modificările şi completările ulterioare, reprezintă ansamblul de măsuri şi acţiuni realizate unitar în scopul ajutorării militarilor şi familiilor acestora pentru depăşirea unor situaţii deosebite.
 
          Sistemul de sprijin familial urmăreşte îndeplinirea următoarelor obiective:
 1. asigurarea informaţiilor generale privind desfăşurarea misiunii;
 2. sprijinirea pregătirii personalului participant şi a familiilor acestuia pentru acomodarea cu implicaţiile participării la misiune;
 3. sprijinirea familiilor personalului participant pentru depăşirea unor situaţii deosebite, inclusiv prin facilitarea accesării unor servicii care se asigură din alte surse guvernamentale/neguvernamentale;
 4. informarea familiilor despre situaţia personalului participant, pe timpul cât acesta se află în misiune;
 5. facilitarea comunicării între personalul participant şi familia acestuia pe timpul desfăşurării misiunii;
 6.  susţinerea moralului personalului participant şi al familiilor acestuia;
 7. asigurarea, la cerere, a unor servicii de informare cu privire la drepturile personalului la începerea, pe timpul şi după executarea misiunii, de consiliere psihologică, socială, religioasă ori de altă natură pentru rezolvarea unor probleme cu care se confruntă familia personalului participant;
 8. realizarea cooperării cu instituţii guvernamentale şi neguvernamentale pentru desfăşurarea activităţilor specifice de sprijin familial;
 9. dezvoltarea, în rândul membrilor familiei personalului participant, a sentimentului apartenenţei la comunitatea militară.
 
          Comisia centrală de sprijin familial din Ministerul Apărării Naţionale este constituită şi funcţionează în baza:
 • Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 82/2006, pentru recunoaşterea meritelor personalului armatei participant la acţiuni militare şi acordarea unor drepturi acestuia şi urmaşilor celui decedat, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Ordinului Ministrului Apărării Naţionale nr. M 5 din 26 ianuarie 2015, privind organizarea şi funcţionarea sistemului de sprijin al familiilor personalului din Ministerul Apărării Naţionale care participă la acţiuni militare.
          Componenţa organizaţională a Comisiei centrale de sprijin familial din Ministerul Apărării Naţionale este următoarea:
 1. preşedinte: secretarul de stat pentru relaţia cu Parlamentul şi calitatea vieţii personalului;
 2. vicepreşedinte: locţiitorul şefului Statului Major al Apărării;
 3. membri: locţiitorul directorului general al Direcţiei generale de informaţii a apărării, locţiitorul şefului Statului Major al Forţelor Terestre, locţiitorul şefului Statului Major al Forţelor Aeriene, locţiitorul şefului Statului Major al Forţelor Navale, locţiitorul comandantului Comandamentului logistic întrunit, locţiitorul comandantului Comandamentului comunicaţiilor şi informaticii, locţiitorul şefului Direcţiei personal şi mobilizare, locţiitorul comandantului Comandamentului forţelor întrunite şi şeful Direcţiei calitatea vieţii personalului.
 
          Comisia centrală de sprijin familial din Ministerul Apărării Naţionale are următoarele atribuţii:
 
 1. coordonează, la nivelul Ministerului Apărării Naţionale, îndeplinirea obiectivelor sistemului de sprijin familial şi modul de aplicare a prezentului ordin;
 2. aprobă Planul cu activităţile de informare şi educare instituţională organizate pe linia sprijinului familial în Ministerul Apărării Naţionale;
 3. înaintează propuneri organelor de decizie pentru rezolvarea problemelor din domeniul său de responsabilitate şi pentru elaborarea/completarea/modificarea de acte normative care să vină în sprijinul personalului participant şi al familiilor acestuia;
 4. participă, prin reprezentanţii săi desemnaţi, la activităţile de informare şi educare instituţională organizate în ţară, precum şi la diverse întâlniri organizate cu personalul participant pe timpul executării misiunii în afara teritoriului statului român.
 ȘEDINȚA DIN DATA DE 06.12.2018
 
Top