Ședința Comisiei centrale pentru probleme sociale

În data de 30.07.2019, la sediul Ministerului Apărării Naționalea avut loc ședința Comisiei centrale pentriu probleme sociale a Ministerului Apărării Naționale. Aspectele dezbătute sunt de mare actualitate și au un impact direct asupra calității vieții personalului din armată.
Top