• Legea nr. 80/1995 privind statutul cadrelor militare, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Legea nr. 53/2003 Codul muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Legea nr. 384/2006 privind statutul soldaţilor şi gradaţilor profesionişti, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Legea nr. 573/2004 privind Semnul onorific În Serviciul Patriei pentru ofiţeri, funcţionari publici cu statut special, cu grade profesionale echivalente cu gradele de ofiţeri, şi preoţi militari, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Legea nr. 574/2004 privind Semnul onorific În Serviciul Patriei pentru maiştri militari, subofiţeri şi pentru funcţionari publici cu statut special, cu grade profesionale echivalente cu gradele de maiştri militari şi subofiţeri, cu modificările şi completările ulterioare cu modificările şi completările ulterioare;
 • Legea nr. 517/2003 privind conferirea decoraţiilor de război;
 • Legea nr. 223/2015 privind pensiile militare de stat, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Legea nr. 346/2006 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Apărării, republicată;
 • Legea nr. 153/2017 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Legea nr.  29/2000 privind sistemul naţional de decoraţii al României, republicată – prevederile referitoare la conferirea ordinelor şi medaliilor militare;
 • Legea nr.  226/2011 privind reparaţiile morale şi materiale pentru fostele cadre militare active, îndepărtate abuziv din armată în perioada 23 august 1944 - 31 decembrie 1961, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Legea nr.  24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Ordonanţa Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Ordonanţa Guvernului nr. 27/2002 privind reglementarea activităţii de soluţionare a petiţiilor, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Hotărârea Guvernului nr. 106/2011 pentru aprobarea Ghidului carierei militare, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Hotărârea Guvernului nr. 1867/2005 privind stabilirea cuantumului şi condiţiilor de acordare a compensaţiei lunare pentru chirie cadrelor militare în activitate din Ministerul Apărării, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Hotărârea Guvernului nr. 1049/2012 privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea prevederilor Legii nr. 226/2011 privind reparaţiile morale şi materiale pentru fostele cadre militare active, îndepărtate abuziv din armată în perioada 23 august 1944 - 31 decembrie 1961;
 • Ordinul ministrului apărării naţionale nr. M. 102/2012 privind sistemul de distincţii militare din Ministerul Apărării Naţionale, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Ordinul ministrului apărării naţionale nr. M. 87/2014 privind Regulamentul de organizare şi funcţionare a comisiilor pentru probleme sociale ale personalului din Ministerul Apărării Naţionale, cu modificările ulterioare;
 • Ordinul ministrului apărării naţionale nr.  M. 120/2015 pentru folosirea căminelor militare, cabanelor militare, sanatoriilor şi a altor facilităţi recreative şi sportive aflate în patrimoniul Ministerului Apărării Naţionale;
 • Ordinul ministrului apărării naţionale nr. M. 76/2012 privind instituirea legitimaţiei pentru cadrele militare în rezervă sau în retragere provenite din Ministerul Apărării Naţionale;
 • Ordinul ministrului apărării naţionale nr. M. 83/2009 pentru aprobarea Metodologiei şi competenţelor privind eliberarea documentelor de echivalare a funcţiilor militare cu funcţii civile;
 • Ordinul ministrului apărării naţionale nr. M. 101/2012 privind organizarea şi desfăşurarea în cadrul Ministerului Apărării Naţionale a activităţilor de soluţionare a petiţiilor şi de primire în audienţă;
 • Ordinul ministrului apărării naţionale nr. M. 63/2012 privind numirea reprezentanților Ministerului Apărării Naționale în comisia de dialog social organizată la nivelul acestui minister;
 • Regulamentul privind funcționarea Comisiei de dialog social a M.Ap.N nr. 57/2014;
 • Ordinul ministrului apărării naţionale nr. M. 132/2012 privind acordarea gradelor şi înaintarea în gradul următor, pe timp de pace, a cadrelor militare în rezervă şi în retragere, avansarea în grad a veteranilor de război, precum şi înaintarea în gradul următor a fostelor cadre militare active îndepărtate abuziv din armată în perioada 23 august 1944 - 31 decembrie 1961, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Ordinul ministrului apărării naţionale nr. M. 10/2012 privind aprobarea componenţei şi a Regulamentului de organizare şi funcţionare ale Comisiei pentru determinarea calităţii de fost cadru militar activ, combatant în rândurile Armatei Regale Române, îndepărtat abuziv din armată în perioada 23 august 1944 - 31 decembrie 1961, din considerente politice, religioase, etnice sau sociale, constituită la nivelul Ministerului Apărării Naţionale;
 • Ordinul ministrului apărării naţionale nr. M. 109/2008 privind completarea şi actualizarea anexelor nr. 1-3 la Hotărârea Guvernului nr. 485/2005 privind echivalarea funcţiilor militare din Ministerul Apărării Naţionale cu funcţii civile, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Ordinul ministrului apărării naţionale nr. M. 105/2002 pentru aprobarea M.R.U.-1, Norme privind sistemul de gestiune a resurselor umane în Armata României, cu modificările şi completările ulterioare.
Top