• Legea nr. 80/1995 privind statutul cadrelor militare, cu modificările și completările ulterioare;
 • Legea nr. 53/2003 Codul muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
 • Legea nr. 384/2006 privind statutul soldaților și gradaților profesioniști, cu modificările și completările ulterioare;
 • Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcționarilor publici, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
 • Legea nr. 573/2004 privind Semnul onorific În Serviciul Patriei pentru ofițeri, funcționari publici cu statut special, cu grade profesionale echivalente cu gradele de ofițeri, și preoți militari, cu modificările și completările ulterioare;
 • Legea nr. 574/2004 privind Semnul onorific În Serviciul Patriei pentru maiștri militari, subofițeri și pentru funcționari publici cu statut special, cu grade profesionale echivalente cu gradele de maiștri militari și subofițeri, cu modificările și completările ulterioare cu modificările și completările ulterioare;
 • Legea nr. 517/2003 privind conferirea decorațiilor de război;
 • Legea nr. 223/2015 privind pensiile militare de stat, cu modificările și completările ulterioare;
 • Legea nr. 346/2006 privind organizarea și funcționarea Ministerului Apărării, republicată;
 • Legea nr. 153/2017 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare;
 • Legea nr.  29/2000 privind sistemul național de decorații al României, republicată – prevederile referitoare la conferirea ordinelor și medaliilor militare;
 • Legea nr.  226/2011 privind reparațiile morale și materiale pentru fostele cadre militare active, îndepărtate abuziv din armată în perioada 23 august 1944 - 31 decembrie 1961, cu modificările și completările ulterioare;
 • Legea nr.  24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
 • Ordonanța Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociații și fundații, cu modificările și completările ulterioare;
 • Ordonanța Guvernului nr. 27/2002 privind reglementarea activității de soluționare a petițiilor, cu modificările și completările ulterioare;
 • Hotărârea Guvernului nr. 106/2011 pentru aprobarea Ghidului carierei militare, cu modificările și completările ulterioare;
 • Hotărârea Guvernului nr. 1867/2005 privind stabilirea cuantumului și condițiilor de acordare a compensației lunare pentru chirie cadrelor militare în activitate din Ministerul Apărării, cu modificările și completările ulterioare;
 • Hotărârea Guvernului nr. 1049/2012 privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea prevederilor Legii nr. 226/2011 privind reparațiile morale și materiale pentru fostele cadre militare active, îndepărtate abuziv din armată în perioada 23 august 1944 - 31 decembrie 1961;
 • Ordinul ministrului apărării naționale nr. M. 102/2012 privind sistemul de distincții militare din Ministerul Apărării Naționale, cu modificările și completările ulterioare;
 • Ordinul ministrului apărării naționale nr. M. 87/2014 privind Regulamentul de organizare și funcționare a comisiilor pentru probleme sociale ale personalului din Ministerul Apărării Naționale, cu modificările ulterioare;
 • Ordinul ministrului apărării naționale nr.  M. 120/2015 pentru folosirea căminelor militare, cabanelor militare, sanatoriilor și a altor facilități recreative și sportive aflate în patrimoniul Ministerului Apărării Naționale;
 • Ordinul ministrului apărării naționale nr. M. 76/2012 privind instituirea legitimației pentru cadrele militare în rezervă sau în retragere provenite din Ministerul Apărării Naționale;
 • Ordinul ministrului apărării naționale nr. M. 83/2009 pentru aprobarea Metodologiei și competențelor privind eliberarea documentelor de echivalare a funcțiilor militare cu funcții civile;
 • Ordinul ministrului apărării naționale nr. M. 101/2012 privind organizarea și desfășurarea în cadrul Ministerului Apărării Naționale a activităților de soluționare a petițiilor și de primire în audiență;
 • Ordinul ministrului apărării naționale nr. M. 63/2012 privind numirea reprezentanților Ministerului Apărării Naționale în comisia de dialog social organizată la nivelul acestui minister;
 • Regulamentul privind funcționarea Comisiei de dialog social a M.Ap.N nr. 57/2014;
 • Ordinul ministrului apărării naționale nr. M. 132/2012 privind acordarea gradelor și înaintarea în gradul următor, pe timp de pace, a cadrelor militare în rezervă și în retragere, avansarea în grad a veteranilor de război, precum și înaintarea în gradul următor a fostelor cadre militare active îndepărtate abuziv din armată în perioada 23 august 1944 - 31 decembrie 1961, cu modificările și completările ulterioare;
 • Ordinul ministrului apărării naționale nr. M. 10/2012 privind aprobarea componenței și a Regulamentului de organizare și funcționare ale Comisiei pentru determinarea calității de fost cadru militar activ, combatant în rândurile Armatei Regale Române, îndepărtat abuziv din armată în perioada 23 august 1944 - 31 decembrie 1961, din considerente politice, religioase, etnice sau sociale, constituită la nivelul Ministerului Apărării Naționale;
 • Ordinul ministrului apărării naționale nr. M. 109/2008 privind completarea și actualizarea anexelor nr. 1-3 la Hotărârea Guvernului nr. 485/2005 privind echivalarea funcțiilor militare din Ministerul Apărării Naționale cu funcții civile, cu modificările și completările ulterioare;
 • Ordinul ministrului apărării naționale nr. M. 105/2002 pentru aprobarea M.R.U.-1, Norme privind sistemul de gestiune a resurselor umane în Armata României, cu modificările și completările ulterioare.
Top