NOU!!!
 
Legea nr. 168/2020 pentru recunoașterea meritelor personalului participant la acțiuni militare, misiuni și operații pe teritoriul sau în afara teritoriului statului român și acordarea unor drepturi acestuia, familiei acestuia și urmașilor celui decedat și Normele de aplicare a legii în Ministerul Apărării Naționale au intrat în vigoare joi, 04 februarie.

Astfel, Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 82/2006 pentru recunoașterea meritelor personalului armatei participant la acțiuni militare și acordarea unor drepturi acestuia și urmașilor celui decedat, cu modificările ulterioare și Ordinul ministrului apărării naționale nr. M.88/2016, au fost abrogate.

Personalul care a participat la acțiuni militare, misiuni și operații desfășurate în teatre de operații/zone de misiuni și care îndeplinește condițiile prevăzute la art. 4 alin. (1) sau (2) din Legea nr. 168/2020 are calitatea de ,„Veteran din teatrele de operații”, care se conferă prin Ordin al ministrului apărării naționale sau prin Hotărâre a Guvernului, conform art. 4 alin. (3), respectiv alin. (4) din Legea nr. 168/2020. Pentru personalul căruia i-a fost conferit titlul onorific de „Veteran” în conformitate cu prevederile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 82/2006, Statul Major al Apărării a emis Dispoziția nr. S.M.Ap. - 3 din 15 ianuarie 2021 pentru aprobarea Instrucțiunilor privind modul de preschimbare a legitimațiilor de „Veteran” cu legitimații „Veteran din teatrele de operații”.

Cele trei documente - Legea nr. 168/2020, Normele de aplicare (Ordinul M.7) și Dispoziția nr. S.M.Ap. - 3, pot fi consultate mai jos:LEGISLAȚIE
privind recunoașterea meritelor personalului armatei
participant la acțiuni militare
 
1. Legea nr. 168/2020  pentru recunoașterea meritelor personalului  participant la acțiuni militare, misiuni și operații pe teritoriul sau înafara teritoriului statului român și acordarea unor drepturi acestuia, familiei acestuia și urmașilor celui decedat, intră în vigoare la data de 04.02.2021;
 
2. Legea nr. 121 /2011 privind participarea forțelor armate la misiuni și operații în afara teritoriului statului român, cu modificările și completările ulterioare;

3. Legea nr. 15/1998 cu privire la asigurările facultative de bunuri, persoane și răspundere civilă în Ministerul Apărării Naționale, Ministerul de Interne, Serviciul Român de Informații, Serviciul de Informații Externe, Serviciul de Protecție și Pază, Serviciul de Telecomunicații Speciale și Ministerul Justiției - Direcția Generală a Penitenciarelor, republicată, cu modificările ulterioare;

4. Legea 223/2015 privind pensiile militare de stat, cu modificările și completările ulterioare;

5. Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare;

6. Legea nr. 80/1995 privind statul cadrelor militare, cu modificările și completările ulterioare;

7. Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare;

8. Hotărârea Guvernului nr. 846/1996 privind acordarea despăgubirilor pentru cazurile de invaliditate sau de deces produse cadrelor militare prin accidente, catastrofe sau alte asemenea evenimente survenite în timpul și din cauza unor misiuni din cadrul forțelor internaționale destinate menținerii păcii ori constituite în scopuri umanitare, nu a fost publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, având ca obiect reglementări din domeniile apărării și securității naționale;

9. Hotărârea nr. 518/1995 privind unele drepturi și obligații ale personalului român trimis în străinătate pentru îndeplinirea unor misiuni cu caracter temporar, cu modificările și completările ulterioare.

                             
            ORDINE ALE MINISTRULUI APĂRĂRII NAȚIONALE

 
1. Ordinul ministrului apărării naționale nr. M. 5/2015 privind organizarea și funcționarea sistemului de sprijin al
familiilor personalului din Ministerul Apărării Naționale care participă la acțiuni militare, cu modificările și completările ulterioare.

2. Ordinul General al ministrului apărării naționale nr. 36/1992 pentru aprobarea Instrucțiunilor privind acoradarea despăgubirilor cuvenite militarilor sau urmașilor acestora ca urmare a accidentelor, catastrofelor intervenite în timpul și din cauza îndeplinirii serviciului militar, nu a fost publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, având ca obiect reglementări din domeniile apărării și securității naționale;

3. Ordinul ministrului apărării naționale nr. M.55/1997 pentru aprobarea "Instrucțiunilor privind acordarea despăgubirilor pentru cazurile de invaliditate sau de deces produse personalului militar din Ministerul Apărării Naționale ca urmare a unor misiuni în cadrul forțelor internaționale destinate menținerii păcii ori constituite în scopuri umanitare", nu a fost publicat în Monitorul Oficial al României, având ca obiect reglementări din domeniile apărării și securității naționale;

4. Ordinul ministrului apărării naționale nr. M.113/1998 pentru aprobarea Normelor de aplicare a Legii nr. 15/1998 cu privire la asigurările facultative de bunuri, pentru persoane și răspundere civilă în Ministerul Apărării Naționale, cu modificările ulterioare;
 
Top