LEGISLAȚIE
privind recunoașterea meritelor personalului armatei
participant la acțiuni militare
 
            1. Legea nr. 80 din 11 iulie 1995 privind statul cadrelor militare, cu modificările și completările ulterioare;
            2. Legea nr. 121 din 15 iunie 2011 privind participarea forțelor armate la misiuni și operații în afara teritoriului statului român, cu modificările și completările ulterioare;
            3. Legea nr. 15/1998 cu privire la asigurările facultative de bunuri, persoane și răspundere civilă în Ministerul Apărării Naționale, Ministerul de Interne, Serviciul Român de Informații, Serviciul de Informații Externe, Serviciul de Protecție și Pază, Serviciul de Telecomunicații Speciale și Ministerul Justiției - Direcția Generală a Penitenciarelor, completată și modificată prin Legea nr. 43 /2001;
            4. Legea nr. 227 din 08 septembrie 2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare;
            5. Legea 223 din 24 iulie 2015 privind pensiile militare de stat, cu modificările și completările ulterioare;
            6. Legea-cadru nr. 153 din 28 iunie 2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice;
            7. Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 82 din 25 octombrie 2006 pentru recunoașterea meritelor personalului armatei participant la acțiuni militare și acordarea unor drepturi acestuia și urmașilor celor decedati, cu modificările și completările ulterioare;
            8. Hotărârea Guvernului nr. 846/1996 privind acordarea despăgubirilor pentru cazurile de invaliditate sau de deces produse cadrelor militare prin accidente, catastrofe sau alte asemenea evenimente survenite în timpul și din cauza unor misiuni din cadrul forțelor internaționale destinate menținerii păcii ori constituite în scopuri umanitare;
            9. Hotărârea nr. 518 din 10 iulie 1995 privind unele drepturi și obligații ale personalului român trimis în străinătate pentru îndeplinirea unor misiuni cu caracter temporar, cu modificările și completările ulterioare.
          
 
            ORDINE ALE MINISTRULUI APĂRĂRII NAȚIONALE
 
            1. Ordinul ministrului apărării naționale nr. M.88/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a O.U.G. nr. 82/2006, pentru recunoașterea meritelor personalului armatei participant la acțiuni militare și acordarea unor drepturi acestuia și urmașilor celui decedat;
            2. Ordinul ministrului apărării naționale nr. M.113/1998 pentru aprobarea Normelor de aplicare a Legii nr. 15/1998 cu privire la asigurările facultative de bunuri, pentru persoane și răspundere civilă în Ministerul Apărării Naționale, completat și modificat cu Ordinul nr. M.232/2007;
            3. Ordinul ministrului apărării naționale nr. M.55/1997 pentru aprobarea "Instrucțiunilor privind acordarea despăgubirilor pentru cazurile de invaliditate sau de deces produse personalului militar din Ministerul Apărării Naționale ca urmare a unor misiuni în cadrul forțelor internaționale destinate menținerii păcii ori constituite în scopuri umanitare";
            4. Ordinul General al ministrului apărării naționale nr. 36/1992 pentru aprobarea Instrucțiunilor privind acoradarea despăgubirilor cuvenite militarilor sau urmașilor acestora ca urmare a accidentelor, catastrofelor intervenite în timpul și din cauza îndeplinirii serviciului militar;
            5. Ordinul ministrului apărării naționale nr. M. 5/2015 privind organizarea și funcționarea sistemului de sprijin familiilor personalului din Ministerul Apărării Naționale care participă la acțiuni militare.
Top