COMISIA DE DIALOG SOCIAL
DIN MINISTERUL APĂ‚RĂ‚RII NAȚIONALE
 

Comisia de dialog social din Ministerului Apărării Naționale este constituită și funcționează în baza:
 • Legii dialogului social nr. 62/2011, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
 • Ordinului ministrului apărării naționale nr. M. 63/2012 privind numirea reprezentanților Ministerului Apărării Naționale în Comisia de dialog social organizată la nivelul acestui minister;
 • Regulamentului privind funcționarea Comisiei de dialog social din Ministerului Apărării Naționale, înregistrat la nr. 57/335 (CV-789/2014).
 
Componența organizațională a Comisiei de dialog social a Ministerului Apărării Naționale este următoarea:
 
 1.   Reprezentanți numiți conform art. 1 din Ordinul ministrului apărării naționale nr. M.63/2012:
 • secretarul de stat și șef al Departamentului pentru relația cu Parlamentul și calitatea vieții personalului președinte;
 • secretarul de stat pentru politica de apărare, planificare și relații internaționalemembru;
 • secretarul de stat și șef al Departamentului pentru armamentmembru.
 1.   Reprezentanți numiți conform pct. I al Anexei nr. 3 la Legea nr. 62/2011:
 1. Reprezentanții desemnați de confederațiile sindicale reprezentative la nivel național;
 2. Reprezentanții desemnați de confederațiile patronale reprezentative la nivel național;
 3. Experți ai organizațiilor sindicale și patronale;
 4. Invitați - la propunerea președintelui comisiei de dialog social, cu aprobarea plenului comisiei;
 5. Reprezentanți ai altor instituții publice, autorități și agenții, în cazul în care dezbaterea necesită participarea acestora;
 6. Un reprezentant al Ministerului consultării publice și dialogului social.
 1.   Reprezentanți numiți conform art. 3 lit. e) din Regulamentul privind funcționarea Comisiei de dialog social din Ministerului Apărării Naționale:
 1. Reprezentanți ai organizațiilor sindicale din unitățile Ministerului Apărării Naționale – invitați;
 2. Alți invitați cu statut nepermanent, la propunerea președintelui comisiei de dialog social, cu aprobarea plenului comisiei.
 1. Secretariatul Comisiei este asigurat de Direcția calitatea vieții personalului din cadrul Departamentului pentru relația cu Parlamentul și calitatea vieții personalului.
 
 • de dialog social are caracter consultativ și activitatea ei vizează, în special, următoarele:
 • asigurarea unor relații de parteneriat social între Ministerul Apărării Naționale, organizațiile sindicale și patronale, care să permită o informare reciprocă permanentă, în scopul armonizării punctelor de vedere și acțiunilor vizând probleme care aparțin domeniului de interes al Ministerului Apărării Naționale și/sau al partenerilor sociali;
 • consultarea obligatorie a partenerilor sociali asupra inițiativelor legislative sau de altă natură, cu caracter economico-social.
Minutele ședințelor Comisiei de dialog sunt publicate în Buletinul Informativ al Armatei și comunicate partenerilor sociali prezenți la lucrări.
 
Având în vedere faptul că problematica dialogului social în Ministerul Apărării Naționale se prezintă atipic față de cea specifică mediului civil, considerăm că este necesară amendarea Legii dialogului social nr.62/2011, astfel încât aceasta să surprindă, cu caracter derogatoriu, unele reglementări specifice instituției militare, particularizate pentru fiecare categorie de personal din minister (salariații civili, care au dreptul de asociere în sindicate, respectiv personalul militar, care nu are acest drept și în cazul căruia dialogul social presupune o altă abordare decât cea reglementată de Legea dialogului social nr.62/2011).
În prezent, la nivelul Ministerului Consultării Publice și Dialogului Social, au început demersurile de modificare a Legii nr. 62/2011 privind dialogul social, republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și a Hotărârii Guvernului nr. 1260/2011 privind sectoarele de activitate stabilite conform Legii dialogului social, cu completările ulterioare.


Top