Direcția calitatea vieții personalului - 10 ani

 
            Gabriel-Benjamin LEŞ, ministrul apărării naţionale şi Mihai Dan CHIRICĂ, secretarul de stat pentru relaţia cu parlamentul şi calitatea vieţii personalului, au participat, joi, 13 iunie, la ceremonia  militară dedicată împlinirii a 10 ani de la înfiinţarea Direcţiei calitatea vieţii personalului.
 
            ”Deși la 10 ani sunteți o structură aflată încă la vârsta copilăriei, vă apreciez maturitatea, responsabilitatea și profesionalismul de care reușiți să dați dovadă în tot ceea ce întreprindeți, vă felicit și vă urez mult succes în îndeplinirea misiunilor dumneavoastră actuale și viitoare, multă sănătate, fericire, să creșteți frumos, aducând întotdeauna raze de speranță, recunoștință și patriotism în sufletele noastre, ale tuturor.” - Mihai Dan CHIRICĂ, secretar de stat pentru relația cu Parlamentul și calitatea vieții personalului.
 
            Grija și respectul față de oameni, cinstirea onoarei eroilor din toate timpurilor și credința că nimic nu este imposibil, au stat la baza tuturor demersurilor întreprinse de această instituție, într-un deceniu de activitate. Fiind un liant între tradiție și modernism, între istorie și realitatea prezentă, Direcția calitatea vieții personalului a reușit să câștige un rol foarte important, devenind o autoritate care reglementează cadrul normativ existent în domeniul asistenței veteranilor de război, asistenței și sprijinului familial pentru militarii participanți la acțiuni militare interne și internaționale, recunoașterea meritelor celor care au fost răniți, precum și sprijinul urmașilor celor decedați ca urmare a participării la acțiuni militare, acordării reparațiilor morale și materiale foștilor militari îndepărtați abuziv din Armata Regală. La toate acestea se adaugă gestionarea problemelor sociale ale personalului Armatei, relaționarea cu structurile asociative ale cadrelor militare în rezervă și retragere, structurile sindicale ale personalului civil din Ministerul Apărării Naționale, precum și cu alte instituții și reprezentanți ai autorităților centrale și locale, organizarea de evenimente cu impact social, cultural, sportiv și  uman, dedicat unor omagii eroilor din trecut și din prezent, copiilor de eroi, tuturor militarilor și civililor, ce alcătuiesc marea și frumoasa familie a Armatei României.
 
            Conducerea direcției a fost asigurată, de-a lungul timpului, de: colonel Nicolae Anghelescu (2009-2016), colonel Iulia-Frăsina Tănase (2016-2017), colonel Renato-Eduard Nadolu (2017 - 12.04.2018) și colonel dr. Teofil-Ionel Ispas (12.04.2018 - prezent) .
 
            Direcţia calitatea vieţii personalului s-a înfiinţat pe data de 15.06.2009, în baza Ordinului ministrului apărării naţionale nr. MS/56 din 20.05.2009, pe structura unui serviciu preexistent - Serviciul reconversie profesională, asistenţă veterani şi post carieră personal militar, din subordinea Direcţiei management resurse umane. La această  structură s-a adăugat Biroul probleme sociale din subordinea Departamentului pentru relaţia cu Parlamentul şi informare publică.
            În prezent instituția se află în subordinea Departamentului pentru relația cu Parlamentul și calitatea vieții personalului, constituind o expresie și o necesitate a modernizării structurilor organizaționale din Armata României, conform celor mai înalte standarde NATO și UE, dar și o dovadă a faptului că, în centrul preocupărilor instituției militare, se află cea mai valoroasă resursă, și anume, resursa umană.
 Scurt istoric al instituției poate fi citit pe site-ul oficial: http://dcvp.mapn.ro/pages/view/78
 

Text: Direcția calitatea vieții personalului
Foto: Valentin Ciobîrcă
#Mapn #ArmataRomaniei
#DCVP
Top