Direcția calitatea vieții personalului

Vizită la domnul maior (rtr.) Moisă IROD, veteran de război
23.11.2022


Cu ocazia împlinirii venerabilei vârste de 𝟭𝟬𝟬 𝗱𝗲 𝗮𝗻𝗶, domnului 𝐦𝐚𝐢𝐨𝐫 (𝐫𝐭𝐫.) 𝙈𝙤𝙞𝙨ă 𝙄𝙍𝙊𝘿, 𝐯𝐞𝐭𝐞𝐫𝐚𝐧 𝐝𝐞 𝐫ă𝐳𝐛𝐨𝐢, i-a fost înmânată 𝐄𝐦𝐛𝐥𝐞𝐦𝐚 𝐝𝐞 𝐎𝐧𝐨𝐚𝐫𝐞 𝐚 𝐀𝐫𝐦𝐚𝐭𝐞𝐢 𝐑𝐨𝐦â𝐧𝐢𝐞𝐢, în cadrul unei festivități organizate de Asociația Națională a Veteranilor de Război Filiala Sibiu, în parteneriat cu Academia Forțelor Terestre „Nicolae Bălcescu” și Cabinetul Prefectului Sibiu, la domiciliul acestuia, în localitatea Ghijasa de Sus, județul Sibiu.
            Cu această ocazie, reprezentantul 𝐃𝐢𝐫𝐞𝐜ț𝐢𝐞𝐢 𝐜𝐚𝐥𝐢𝐭𝐚𝐭𝐞𝐚 𝐯𝐢𝐞ț𝐢𝐢 𝐩𝐞𝐫𝐬𝐨𝐧𝐚𝐥𝐮𝐥𝐮𝐢 a dat citire Ordinului ministrului apărării naționale privind conferirea acestei distincții distinsului veteran de război, pentru spiritul de sacrificiu dovedit în timpul celui de-Al Doilea Război Mondial.
Domnul mr.(rtr.) Moisă Irod este singurul veteran de război în viață, din județul Sibiu, care a făcut parte din Batalionul de Gardă Regală.
La această aniversare au participat reprezentanți ai autorităților publice locale ale județului Sibiu și personal din structuri ale Ministerului Apărării Naționale.
Distinsul veteran s-a născut în satul Ghijasa de Jos, comuna Alțîna, pe data de 30 noiembrie 2022, într-o familie cu 7 copii.
Încă de mic și-a ajutat familia la treburile gospodărești, ajutând-o pe mama acestuia care rămăsese singură cu 7 copii, tatăl fiind plecat la muncă în străinătate.
De la o vârstă fragedă a fost luat premilitar, iar î𝗻 𝗽𝗲𝗿𝗶𝗼𝗮𝗱𝗮 𝟭𝟵𝟰𝟯-𝟭𝟵𝟰𝟱 𝗮 𝗽𝗮𝗿𝘁𝗶𝗰𝗶𝗽𝗮𝘁 𝗽𝗲 𝗳𝗿𝗼𝗻𝘁 𝗰𝘂 𝗕𝗮𝘁𝗮𝗹𝗶𝗼𝗻𝘂𝗹 𝗱𝗲 𝗚𝗮𝗿𝗱ă 𝗥𝗲𝗴𝗮𝗹ă, având funcția de pușcaș.
„𝙿𝚛𝚎𝚖𝚒𝚕𝚒𝚝ă𝚛𝚒𝚎 𝚊𝚖 𝚏ă𝚌𝚞𝚝 î𝚗 𝚅𝚎𝚌𝚎𝚛𝚍. 𝙼𝚎𝚛𝚐𝚎𝚊𝚖 î𝚗 𝚏𝚒𝚎𝚌𝚊𝚛𝚎 𝚍𝚞𝚖𝚒𝚗𝚒𝚌ă, 𝚗𝚎 𝚊𝚍𝚞𝚗𝚊𝚖 𝚖𝚊𝚒 𝚖𝚞𝚕ț𝚒 𝚍𝚒𝚗 𝚊𝚕𝚝𝚎 𝚕𝚘𝚌𝚊𝚕𝚒𝚝ăț𝚒 î𝚗 𝚅𝚎𝚌𝚎𝚛𝚍 ș𝚒 𝚎𝚛𝚊𝚖 𝚒𝚗𝚜𝚝𝚛𝚞𝚒ț𝚒. 𝙰𝚖 𝚏𝚘𝚜𝚝 î𝚗𝚝𝚛𝚎𝚋𝚊𝚝 𝚍𝚎 𝚞𝚗 𝚌𝚘𝚕𝚘𝚗𝚎𝚕 𝚍𝚊𝚌ă 𝚟𝚛𝚎𝚊𝚞 𝚜ă 𝚏𝚊𝚌 𝚊𝚛𝚖𝚊𝚝ă ș𝚒 𝚊𝚖 𝚛ă𝚜𝚙𝚞𝚗𝚜 𝚌ă 𝚍𝚊, 𝚟𝚛𝚎𝚊𝚞 𝚜ă 𝚏𝚒𝚞 𝚌𝚘𝚕𝚎𝚐 𝚌𝚞 𝚍𝚎-𝚊𝚒 𝚖𝚎𝚒 𝚍𝚒𝚗 𝚜𝚊𝚝. 𝙼-𝚊𝚞 î𝚗𝚌𝚘𝚛𝚙𝚘𝚛𝚊𝚝 𝚕𝚊 𝟷 𝚊𝚙𝚛𝚒𝚕𝚒𝚎 𝟷𝟿𝟺𝟹. 𝙳𝚎 𝚕𝚊 𝙲𝚎𝚛𝚌𝚞𝚕 𝙼𝚒𝚕𝚒𝚝𝚊𝚛 𝚍𝚒𝚗 𝚂𝚒𝚐𝚑𝚒ș𝚘𝚊𝚛𝚊 𝚖-𝚊𝚞 𝚝𝚛𝚒𝚖𝚒𝚜 𝚕𝚊 𝙱𝚊𝚝𝚊𝚕𝚒𝚘𝚗𝚞𝚕 𝚍𝚎 𝙶𝚊𝚛𝚍ă 𝚁𝚎𝚐𝚊𝚕ă 𝚍𝚒𝚗 𝚂𝚒𝚗𝚊𝚒𝚊. 𝙸𝚗𝚜𝚝𝚛𝚞𝚌ț𝚒𝚊 𝚊𝚖 𝚏ă𝚌𝚞𝚝 𝚕𝚊 𝙿𝚘𝚒𝚊𝚗𝚊 Ș𝚌𝚘𝚕𝚒𝚒 𝚍𝚒𝚗 𝚂𝚌𝚑𝚒𝚒. 𝙰𝚖 𝚓𝚞𝚛𝚊𝚝 𝚌𝚛𝚎𝚍𝚒𝚗ță ță𝚛𝚒𝚒 𝚖𝚎𝚕𝚎 ș𝚒 𝚁𝚎𝚐𝚎𝚕𝚞𝚒 𝙼𝚒𝚑𝚊𝚒, 𝚙𝚎 𝚌𝚊𝚛𝚎 𝚊𝚖 𝚊𝚟𝚞𝚝 𝚘𝚌𝚊𝚣𝚒𝚊 𝚜ă î𝚕 𝚟ă𝚍 𝚍𝚎-𝚊𝚙𝚛𝚘𝚊𝚙𝚎. 𝙴𝚞 𝚊𝚖 𝚏𝚘𝚜𝚝 𝚋𝚞𝚗 𝚘𝚌𝚑𝚒𝚝𝚘𝚛, 𝚜𝚌𝚘𝚝𝚎𝚊𝚖 𝚙𝚞𝚗𝚌𝚝𝚊𝚓 𝚖𝚊𝚡𝚒𝚖 𝚌â𝚗𝚍 𝚝𝚛ă𝚐𝚎𝚊𝚖 𝚌𝚞 𝚊𝚛𝚖𝚊. 𝙸𝚗𝚜𝚝𝚛𝚞𝚌ț𝚒𝚎 𝚏ă𝚌𝚎𝚊𝚖 𝚍𝚘𝚞ă 𝚘𝚛𝚒 𝚙𝚎 𝚜ă𝚙𝚝ă𝚖â𝚗ă. 𝙴𝚞 𝚎𝚛𝚊𝚖 𝚙𝚞ș𝚌𝚊ș ș𝚒 𝚌𝚎𝚛𝚌𝚎𝚝𝚊ș. 𝙳𝚞𝚙ă 𝟽 𝚕𝚞𝚗𝚒 𝚗𝚎-𝚊 𝚖𝚞𝚝𝚊𝚝 𝚕𝚊 𝙲𝚘𝚖𝚙𝚊𝚗𝚒𝚊 𝚊 𝚍𝚘𝚞𝚊. 𝙼𝚒𝚎 î𝚖𝚒 𝚙𝚕ă𝚌𝚎𝚊 𝚜ă 𝚏𝚒𝚞 𝚘𝚛𝚍𝚘𝚗𝚊𝚝 ș𝚒 𝚌𝚞𝚛𝚊𝚝 î𝚖𝚋𝚛ă𝚌𝚊𝚝, 𝚏𝚒𝚒𝚗𝚍 𝚍𝚊𝚝 𝚎𝚡𝚎𝚖𝚙𝚕𝚞 𝚙𝚎𝚗𝚝𝚛𝚞 𝚌𝚎𝚒𝚕𝚊ț𝚒 𝚌𝚘𝚕𝚎𝚐𝚒. Î𝚗 𝚊𝚙𝚛𝚒𝚕𝚒𝚎 𝟷𝟿𝟺𝟺 𝚊 𝚏𝚘𝚜𝚝 𝚞𝚗 𝚛𝚊𝚒𝚍 𝚍𝚎 𝚊𝚟𝚒𝚘𝚊𝚗𝚎 𝚌𝚊𝚛𝚎 𝚊𝚞 𝚋𝚘𝚖𝚋𝚊𝚛𝚍𝚊𝚝 𝚕𝚘𝚌𝚊𝚕𝚒𝚝ăț𝚒𝚕𝚎 î𝚗𝚟𝚎𝚌𝚒𝚗𝚊𝚝𝚎. 𝙽𝚎-𝚊𝚖 𝚊𝚜𝚌𝚞𝚗𝚜 𝚙𝚛𝚒𝚗 𝚙ă𝚍𝚞𝚛𝚎, 𝚊𝚖 𝚌𝚛𝚎𝚣𝚞𝚝 𝚌ă 𝚗𝚎 𝚏𝚊𝚌 𝚙𝚛𝚊𝚏. 𝙳𝚞𝚙ă 𝟸𝟹 𝚊𝚞𝚐𝚞𝚜𝚝 𝟷𝟿𝟺𝟺 𝚊𝚖 𝚙𝚛𝚒𝚖𝚒𝚝 𝚘𝚛𝚍𝚒𝚗 𝚜ă 𝚙𝚕𝚎𝚌ă𝚖. 𝙰𝚖 𝚕𝚞𝚊𝚝 𝚊𝚛𝚖𝚎𝚕𝚎 ș𝚒 𝚊𝚖 𝚙𝚕𝚎𝚌𝚊𝚝 𝚎𝚜𝚌𝚘𝚛𝚝â𝚗𝚍𝚞-𝚕 𝚙𝚎 𝚁𝚎𝚐𝚎 𝚌ă𝚝𝚛𝚎 𝚃â𝚛𝚐𝚞 𝙹𝚒𝚞 ș𝚒 𝚊𝚖 𝚊𝚓𝚞𝚗𝚜 𝚕𝚊 𝚁𝚞𝚗𝚌𝚞, 𝚞𝚗𝚍𝚎 𝚊𝚖 𝚜𝚝𝚊𝚝 𝟹 𝚜ă𝚙𝚝ă𝚖â𝚗𝚒. 𝙽𝚘𝚒 𝚎𝚛𝚊𝚖 𝚌𝚊𝚣𝚊ț𝚒 𝚕𝚊 𝚕𝚘𝚌𝚊𝚕𝚗𝚒𝚌𝚒, î𝚗 𝚜𝚊𝚝𝚞𝚕 𝙳𝚘𝚋𝚛𝚒ț𝚊. 𝙳𝚎 𝚊𝚒𝚌𝚒 𝚊𝚖 𝚙𝚕𝚎𝚌𝚊𝚝 𝚍𝚒𝚗 𝚗𝚘𝚞 î𝚗 𝙱𝚞𝚌𝚞𝚛𝚎ș𝚝𝚒. 𝙰𝚖 𝚏𝚘𝚜𝚝 𝚕ă𝚜𝚊𝚝 𝚕𝚊 𝚟𝚊𝚝𝚛ă î𝚗 𝚟𝚊𝚛𝚊 𝚊𝚗𝚞𝚕𝚞𝚒 𝟷𝟿𝟺𝟼, 𝚏𝚒𝚒𝚗𝚍 ț𝚒𝚗𝚞𝚝 î𝚗 𝙶𝚊𝚛𝚍𝚊 𝚁𝚎𝚐𝚊𝚕ă î𝚗𝚌ă 𝚞𝚗 𝚊𝚗 𝚜𝚞𝚙𝚕𝚒𝚖𝚎𝚗𝚝𝚊𝚛”, povestește cu emoție venerabilul veteran.

Pentru faptele de vitejie de pe câmpul de luptă distinsul veteran a fost decorat cu 𝐌𝐞𝐝𝐚𝐥𝐢𝐚 „𝐂𝐫𝐮𝐜𝐞𝐚 𝐜𝐨𝐦𝐞𝐦𝐨𝐫𝐚𝐭𝐢𝐯ă 𝐚 𝐜𝐞𝐥𝐮𝐢 𝐝𝐞-𝐀𝐥 𝐃𝐨𝐢𝐥𝐞𝐚 𝐑ă𝐳𝐛𝐨𝐢 𝐌𝐨𝐧𝐝𝐢𝐚𝐥, 𝟏𝟗𝟒𝟏-𝟏𝟗𝟒𝟓”, iar în urma ordinelor generale de avansare, emise de Ministerul Apărării Naționale, a fost înaintat la gradul de maior în retragere.
Cu ocazia împlinirii unui secol de viață, îi urăm La mulți ani, cu sănătate, bucurii, zile liniștite și îl asigurăm de toată aprecierea și respectul instituției militare pentru jertfa depusă sub culorile drapelului național pentru continuitatea peste veacuri a națiunii române.

𝐂𝐢𝐧𝐬𝐭𝐞 ș𝐢 𝐨𝐧𝐨𝐚𝐫𝐞 𝐯𝐞𝐭𝐞𝐫𝐚𝐧𝐢𝐥𝐨𝐫 𝐝𝐞 𝐫ă𝐳𝐛𝐨𝐢!

Text: Mirela Florian; Sursa : Dan Ramf, „Bunicii noștri, Eroii noștri”, Editura Militară, vol III, 2018.
Foto: Plt.adj. Răzvan Nae