Direcția calitatea vieții personalului

Comisia centrală pentru probleme sociale a Ministerului Apărării Naționale

 
 
 
Comisia centrală pentru probleme sociale a Ministerului Apărării Naționale  este constituită și funcționează în baza:
 • Legii nr. 346/2006 privind organizarea și funcționarea Ministerului Apărării Naționale, republicată;
 • Ordinului ministrului apărării naționale nr. M. 87/2014 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a comisiilor pentru problemele sociale ale personalului din Ministerul Apărării Naționale, cu modificările și completările ulterioare;
 
Componența organizațională a Comisiei centrale pentru probleme sociale a Ministerului Apărării Naționale este următoarea:
 • : secretarul de stat și șef al Departamentului pentru relația cu Parlamentul și calitatea vieții personalului;
 • : locțiitorul șefului Statului Major al Apărării;
 • : locțiitorii șefilor de departamente, locțiitorul directorului general al Direcției generale de informații a apărării, locțiitorul secretarului general, șeful Direcției generale financiar-contabilă, șeful Direcției generale management resurse umane, șeful Direcției generale juridice, șeful Corpului de control și inspecție, șeful Direcției audit intern, șeful Direcției medicale, șeful Direcției domenii și infrastructuri, șeful Direcției informare și relații publice, șeful Direcției calitatea vieții personalului, comandantul/președintele Clubului sportiv al armatei "STEAUA", locțiitorii șefilor statelor majore ale categoriilor de forțe ale armatei, locțiitorul comandantului Comandamentului logistic întrunit, locțiitorul comandantului Comandamentului comunicațiilor și informaticii, maistrul militar/subofițerul de comandă al Statului Major al Apărării, șeful Direcției personal și mobilizare, șeful Direcției logistice, un reprezentant al soldaților și gradaților profesioniști desemnat de Statul Major General și un reprezentant al structurilor sindicale ale personalului civil aflate în evidența ministerului, desemnat de acestea.
Secretariat: este asigurat de către Direcția calitatea vieții personalului.
            La propunerea secretariatului comisiei și cu aprobarea președintelui acesteia, pentru anumite probleme aflate pe ordinea de zi a ședințelor, pot fi invitați și reprezentanți ai altor structuri cu responsabilități în domeniile analizate, precum și reprezentanți ai unor organizații neguvernamentale profilate pe domeniul social, cu care comisia colaborează.
  
 • coordonarea acțiunilor și măsurilor în scopul identificării, analizării și soluționării problemelor întâmpinate de personalul armatei în domeniile: salarizare, hrănire, echipare, asistență medicală, condiții de muncă și instruire, cazare, recreere și recuperarea capacității de muncă, condiții de locuit și respectarea drepturilor aferente raporturilor de serviciu sau de muncă, în conformitate cu prevederile legale și potrivit normelor cuprinse în ordinele ministrului apărării naționale;
 • formularea de concluzii și înaintarea către ministrul apărării naționale, spre informare, a măsurile adoptate pentru soluționarea problemelor sociale analizate în cadrul ședințelor;
 • monitorizarea și analizarea modului de îndeplinire a măsurilor aprobate;
 • evaluarea, prin intermediul structurilor de specialitate, problemelor sociale întâmpinate ca urmare a unor afecțiuni medicale grave și/sau a altor situații personale deosebite de către personalul armatei/familiile acestuia și pentru răniții/invalizii și urmașii celor decedați în acțiuni militare, care întâmpină probleme sociale ca urmare a unor afecțiuni medicale grave și/sau a altor situații personale deosebite, înaintate spre analiza sa;
 • transmiterea, sub semnătura președintelui comisiei, solicitărilor de sprijin adresate organizațiilor neguvernamentale cu profil social care își manifestă disponibilitatea de implicare în rezolvarea problemelor sociale ale personalului armatei/familiile acestuia și pentru răniții/invalizii și urmașii celor decedați în acțiuni militare.
 
 • Comisiei centrale se desfășoară, de regulă, trimestrial, în ultima decadă a lunilor ianuarie, aprilie, iulie și octombrie sau ori de câte ori situația o impune.
 
În termen de 15 zile lucrătoare de la desfășurarea ședințelor Comisiei centrale, secretariatul acesteia întocmește minuta ședinței, care va fi înaintată ministrului apărării naționale.
Pentru asigurarea transparenței în privința cazuisticii, propunerilor și măsurilor adoptate, personalul armatei este informat asupra activității Comisiei centrale prin:
 • publicarea sintezei minutei ședinței în Buletinul Informativ al Armatei, cu respectarea prevederilor legale privind protecția datelor cu caracter personal;
 • mediatizarea activităților desfășurate în cadrul Comisiei centrale prin intermediul publicațiilor, emisiunilor de radio și televiziune realizate de Trustul de presă al Ministerului Apărării Naționale etc.