Direcția calitatea vieții personalului

Scurt istoric

         Direcția calitatea vieții personalului s-a înființat pe data de 15.06.2009, în baza Ordinului ministrului apărării naționale nr. MS/56 din 20.05.2009, pe structura unui serviciu preexistent - Serviciul reconversie profesională, asistență veterani și postcarieră personal militar, din subordinea Direcției management resurse umane. La această  structură s-a adăugat Biroul probleme sociale din subordinea Departamentului pentru relația cu Parlamentul și informare publică.
Serviciul reconversie profesională, asistență veterani și postcarieră personal militar preluase, anterior, toate competențele de autoritate cu rol de coordonator național deținute, până în anul 2005, de Oficiul pentru Problemele Veteranilor de Război, condus de un secretar de stat, din cadrul Secretariatului General al Guvernului României.
          Direcția nou înființată, structurată pe 3 secții și 1 birou, a primit și alte sarcini, respectiv:
          - coordonarea procesului de elaborare, promovare și implementare a politicilor și programelor în domeniul calității vieții personalului armatei, cadrelor militare în rezervă/retragere și veteranilor/veteranilor de război;
          - activitatea de soluționare a problemelor sociale cu care se confruntă personalul armatei din teatrele de operații și din țară, în special problematica veteranilor, răniților, invalizilor și urmașilor celor decedați în TO;
          - asigurarea secretariatului tehnic al Comisiei centrale pentru probleme sociale și al Comisiei de dialog social din Ministerul Apărării Naționale;
          - domeniul management fonduri externe, parteneriate și acțiuni caritabile;
          Între timp, i s-a adăugat și președinția comisiilor constituite pentru acordarea reparațiilor morale și materiale pentru fostele cadre militare active îndepărtate abuziv din Armata Regală.
          Începând cu 01.11.2015, în cadrul direcției a fost înființată Secția coordonare asistența veterani, răniți și invalizi participanți la acțiuni militare, structurată pe 2 birouri și 1 compartiment, având rolul de a coordona asistența acordată răniților, invalizilor, celor care au dobândit alte afecțiuni ca urmare a participării la acțiuni militare și urmașilor celor decedați, de a reglementa unitar problematica recunoașterii meritelor personalului armatei participant la acțiuni militare și a ține evidența integrată a categoriilor de personal menționate.
          Începând cu data de 14.10.2017, a devenit parte componentă a Departamentului pentru relația cu Parlamentul și calitatea vieții personalului, structurată pe 3 secții și 2 compartimente, având domeniile de responsabilitate menționate, mai puțin domeniul management fonduri externe, parteneriate și acțiuni caritabile.
          Conducerea direcției a fost asigurată, de-a lungul timpului, de: colonel Nicolae ANGHELESCU (2009-2016), colonel Iulia-Frăsina TĂ‚NASE (2016-2017), colonel Renato-Eduard NADOLU (2017 - 12.04.2018), colonel dr. Teofil-Ionel ISPAS (12.04.2018 - 31.12.2020) și colonel Romică STOICA (01.01.2021-prezent) .
          Microstructura aflată în subordinea Departamentului pentru relația cu Parlamentul și calitatea vieții personalului care funcționează în coordonarea direcției, începând cu data de 15.12.2017:
          - Secția evidență integrată, sprijin și monitorizare personal participant la acțiuni militare și urmași ai celor decedați - structură cu rol de coordonare a asistenței acordate răniților, invalizilor, celor care au dobândit alte afecțiuni ca urmare a participării la acțiuni militare și urmașilor celor decedați.