Direcția calitatea vieții personalului

Comisia de dialog social din Ministerul Apărării Naționale

Potrivit domeniilor de activitate ale Departamentului pentru relaţia cu Parlamentul şi calitatea vieţii personalului, stabilite în conformitate cu prevederile art. 22 lit.f) din Regulamentul de organizare şi funcţionare a Ministerului Apărării Naţionale aprobat prin Ordinul ministrului apărării naţionale nr. M.S. 19/2021, departamentul conduce activitatea de dialog social şi pentru soluţionarea problemelor sociale ale personalului.
Comisia de dialog social din Ministerului Apărării Naţionale este constituită şi funcţionează în baza următoarelor acte normative:
•   Legea nr. 367/2022 privind dialogul social;
• Ordinului ministrului apărării naţionale nr. M. 63/2012 privind numirea reprezentanţilor Ministerului Apărării Naţionale în Comisia de dialog social organizată la nivelul acestui minister, cu modificările şi completările ulterioare;
• Regulamentului privind funcţionarea Comisiei de dialog social din Ministerului Apărării Naţionale, aprobat prin Dispoziţia secretarului de stat pentru relaţia cu Parlamentul şi calitatea vieţii personalului nr. DRP2/2020.
            Componenţa Comisiei de dialog social a Ministerului Apărării Naţionale este următoarea:
a) secretarul de stat pentru relaţia cu Parlamentul şi calitatea vieţii personalului – preşedinte;
b) secretarul de stat pentru politica de apărare, planificare şi relaţii internaţionale – membru;
c) reprezentanţii numiţi de confederaţiile sindicale reprezentative la nivel national;
d) reprezentanţii numiţi de confederaţiile patronale reprezentative la nivel national.
La şedinţele Comisiei de dialog social din Ministerul Apărării Naţionale participă:
e) experţi ai organizaţiilor sindicale şi patronale în funcţie de tematica abordată, în baza unui mandat;
f) reprezentanţi ai organizaţiilor sindicale din unităţile Ministerului Apărării Naţionale – invitaţi;
g) invitaţi - cu statut nepermanent – la propunerea preşedintelui comisiei de dialog social, cu aprobarea plenului comisiei;
h) reprezentanţii Camerei de Comerţ şi Industrie a României – în calitate de invitaţi, în măsura în care ordinea de zi a comisiei de dialog social prezintă interes în domeniul lor de activitate;
i) un reprezentant al Ministerului muncii şi solidarităţii sociale.

Secretariatul Comisiei este asigurat de Direcţia calitatea vieţii personalului din cadrul Departamentului pentru relaţia cu Parlamentul şi calitatea vieţii personalului, conform prevederilor Regulamentului privind funcţionarea Comisiei de dialog social din Ministerului Apărării Naţionale, aprobat prin Dispoziţia secretarului de stat pentru relaţia cu Parlamentul şi calitatea vieţii personalului nr. DRP2/2020 a secretarului de stat pentru relaţia cu Parlamentul şi calitatea vieţii personalului.

            Comisia de dialog social are caracter consultativ şi activitatea ei vizează, în special, următoarele:
- asigurarea unor relaţii de parteneriat social între Ministerul Apărării Naţionale, organizaţiile sindicale şi patronale, care să permită o informare reciprocă permanentă, în scopul armonizării punctelor de vedere şi acţiunilor vizând probleme care aparţin domeniului de interes al Ministerului Apărării Naţionale şi/sau al partenerilor sociali;
- consultarea obligatorie a partenerilor sociali asupra iniţiativelor legislative sau de altă natură, cu caracter economico-social;
- alte probleme din sfera de activitate a Ministerului Apărării Naţionale asupra cărora partenerii sociali convin să discute.