Direcția calitatea vieții personalului

Atribuții

 
Direcția calitatea vieții personalului funcționează în baza Ordinului ministrului apărării naționale nr. M.S.56 din 20.05.2009 privind înființarea, organizarea și funcționarea Direcției calitatea vieții personalului.

Începând cu data de 14.10.2017, Direcția calitatea vieții personalului este structura specializată din compunerea Departamentului pentru relația cu Parlamentul și calitatea vieții personalului și subordonată nemijlocit secretarului de stat și șef al Departamentului pentru relația cu Parlamentul și calitatea vieții personalului, care asigură:
  1. elaborarea, promovarea și implementarea politicilor și programelor în domeniul calității vieții personalului în activitate, în rezervă și retragere;
  2. conducerea activității de dialog social și pentru soluționarea problemelor sociale ale personalului;
  3. desfășurarea de strategii și programe sociale pentru veterani, răniți, personalul cu grad de invaliditate și pentru urmașii celor decedați în acțiuni militare;
  4.  coordonarea, la nivel național, a problematicii veteranilor, invalizilor, văduvelor de război și văduvelor de veterani de război.
Pentru îndeplinirea atribuțiilor ce îi revin Direcția calitatea vieții personalului colaborează cu:
  1. structurile din compunerea și subordinea Departamentului pentru relația cu Parlamentul și calitatea vieții personalului, cu alte structuri ale Ministerului Apărării Naționale, autorități și instituții publice și organizații neguvernamentale cu responsabilități în domeniile în care direcția este investită cu competențe;
  2. cu asociațiile, fundațiile, uniunile, structurile de tip sindical și cu alte organizații legal constituite, ale personalului armatei, participanților la acțiuni militare, veteranilor de război și cadrelor militare în rezervă și/sau retragere.
Șeful Direcției calitatea vieții personalului se subordonează nemijlocit secretarului de stat și șef al Departamentului pentru relația cu Parlamentul și calitatea vieții personalului.