Direcția calitatea vieții personalului

LEGISLAȚIE CARE VIZEAZĂ‚ DOMENIUL
 - VETERANI DE RĂZBOI -

 

1. Legea nr. 44/1994 privind veteranii de război, precum și unele drepturi ale invalizilor și văduvelor de război, republicată, cu modificările și completările ulterioare ;
2. Legea nr. 49/1991 privind acordarea de indemnizații și sporuri invalizilor, veteranilor de război și văduvelor de război, cu modificările și completările ulterioare;
3. Legea nr. 49/1999 privind pensiile IOVR, cu modificările  completările ulterioare ;
4. Legea nr. 68/1994 privind înființarea Medaliei „Crucea comemorativă a celui de-Al Doilea război Mondial, 1941-1945”, republicată; 
5. Legea nr. 29/2000 privind sistemul național de decorații al României, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
6. Hotărârea de Guvern nr. 662/2009 privind organizarea și funcționarea Secției asistență veterani de război din cadrul Ministerului Apărării Naționale. 
 
ORDINE ALE MINISTRULUI APĂRĂRII NAȚIONALE
 
1. Ordinul ministrului apărării naționale nr. M 127/2008
pentru aprobarea Normelor privind stabilirea calității de veteran de război de către Ministerul Apărării Naționale, cu modificările și completările ulterioare; 
2. Ordinul ministrului apărării naționale nr. M. 132/2012 privind acordarea gradelor și înaintarea în gradul următor, pe timp de pace, a cadrelor militare în rezervă și în retragere, avansarea în grad a veteranilor de război, precum și înaintarea în gradul următor a fostelor cadre militare îndepărtate abuziv din armată în perioada 23 august 1944-31 decembrie 1961, cu modificările și completările ulterioare; 
 
PRECIZĂRI PRIVIND
DREPTURILE VETERANILOR DE RĂZBOI
LA FUNERALII CU ONORURI MILITARE
 
              Potrivit art. 17 alin. (3) din Legea nr. 44/1994 privind veteranii de război ,precum și unele drepturi ale invalizilor și văduvelor de război, republicată, cu completările și modificările ulterioare, „Veteranilor și văduvelor de război li se asigură în mod gratuit, după caz, incinerare, locuri de veci în cimitirele civile ori locuri de înhumare în cimitirele militare sau civile. Veteranilor de război li se asigură funeralii cu onoruri militare, potrivit gradului avut la data decesului, conform reglementărilor în vigoare pentru cadrele militare în activitate. Slujbele religioase se asigură gratuit de către capelani în garnizoanele militare”.     
               Potrivit art. 79 alin (1) din Regulamentul onorurilor și ceremoniilor militare aprobat prin Ordinul ministrului apărării naționale nr. M. 63/2013, cu modificările și completările ulterioare, „funeraliile  cu onoruri militare se organizează pentru militarii în activitate, în rezervă sau în retragere, veteranii de război decedați (...........) la solicitarea familiei sau autorităților localeadresată comandantului garnizoanei”.
               Pentru aceasta este necesară depunerea la comenduirea garnizoanei de care aparține a următoarelor documente:
  • copie certificat deces;
  • copie act constatator deces;
  • copie livret militar din care să rezulte gradul;
  • cupon pensie.
              Pentru soluționarea cererilor, pot fi contactate Birourile Personal și Soluționare Cereri Rezerviști din cadrul centrelor militare zonale, județene și ale sectoarelor municipiului București, accesând adresa electronică: https://www.mapn.ro/contact/centre_militare/.