Direcția calitatea vieții personalului

Comisia centrală de sprijin familial din Ministerul Apărării Naționale

 
Sprijinul familiilor personalului armatei care participă la acțiuni militare, așa cum sunt acestea definite în cuprinsul Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 82/2006 pentru recunoașterea meritelor personalului armatei participant la acțiuni militare și acordarea unor drepturi acestuia și urmașilor celui decedat, aprobată cu modificări prin Legea nr. 111/2007, cu modificările și completările ulterioare, reprezintă ansamblul de măsuri și acțiuni realizate unitar în scopul ajutorării militarilor și familiilor acestora pentru depășirea unor situații deosebite.
 
          Sistemul de sprijin familial urmărește îndeplinirea următoarelor obiective:
 1. asigurarea informațiilor generale privind desfășurarea misiunii;
 2. sprijinirea pregătirii personalului participant și a familiilor acestuia pentru acomodarea cu implicațiile participării la misiune;
 3. sprijinirea familiilor personalului participant pentru depășirea unor situații deosebite, inclusiv prin facilitarea accesării unor servicii care se asigură din alte surse guvernamentale/neguvernamentale;
 4. informarea familiilor despre situația personalului participant, pe timpul cât acesta se află în misiune;
 5. facilitarea comunicării între personalul participant și familia acestuia pe timpul desfășurării misiunii;
 6.  susținerea moralului personalului participant și al familiilor acestuia;
 7. asigurarea, la cerere, a unor servicii de informare cu privire la drepturile personalului la începerea, pe timpul și după executarea misiunii, de consiliere psihologică, socială, religioasă ori de altă natură pentru rezolvarea unor probleme cu care se confruntă familia personalului participant;
 8. realizarea cooperării cu instituții guvernamentale și neguvernamentale pentru desfășurarea activităților specifice de sprijin familial;
 9. dezvoltarea, în rândul membrilor familiei personalului participant, a sentimentului apartenenței la comunitatea militară.
 
          Comisia centrală de sprijin familial din Ministerul Apărării Naționale este constituită și funcționează în baza:
 • Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 82/2006, pentru recunoașterea meritelor personalului armatei participant la acțiuni militare și acordarea unor drepturi acestuia și urmașilor celui decedat, cu modificările și completările ulterioare;
 • Ordinului Ministrului Apărării Naționale nr. M 5 din 26 ianuarie 2015, privind organizarea și funcționarea sistemului de sprijin al familiilor personalului din Ministerul Apărării Naționale care participă la acțiuni militare.
          Componența organizațională a Comisiei centrale de sprijin familial din Ministerul Apărării Naționale este următoarea:
 1. președinte: secretarul de stat pentru relația cu Parlamentul și calitatea vieții personalului;
 2. vicepreședinte: locțiitorul șefului Statului Major al Apărării;
 3. membri: locțiitorul directorului general al Direcției generale de informații a apărării, locțiitorul șefului Statului Major al Forțelor Terestre, locțiitorul șefului Statului Major al Forțelor Aeriene, locțiitorul șefului Statului Major al Forțelor Navale, locțiitorul comandantului Comandamentului logistic întrunit, locțiitorul comandantului Comandamentului comunicațiilor și informaticii, locțiitorul șefului Direcției personal și mobilizare, locțiitorul comandantului Comandamentului forțelor întrunite și șeful Direcției calitatea vieții personalului.
 
          Comisia centrală de sprijin familial din Ministerul Apărării Naționale are următoarele atribuții:
 
 1. coordonează, la nivelul Ministerului Apărării Naționale, îndeplinirea obiectivelor sistemului de sprijin familial și modul de aplicare a prezentului ordin;
 2. aprobă Planul cu activitățile de informare și educare instituțională organizate pe linia sprijinului familial în Ministerul Apărării Naționale;
 3. înaintează propuneri organelor de decizie pentru rezolvarea problemelor din domeniul său de responsabilitate și pentru elaborarea/completarea/modificarea de acte normative care să vină în sprijinul personalului participant și al familiilor acestuia;
 4. participă, prin reprezentanții săi desemnați, la activitățile de informare și educare instituțională organizate în țară, precum și la diverse întâlniri organizate cu personalul participant pe timpul executării misiunii în afara teritoriului statului român.